ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΤο Ιατρείο ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΛΤΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ω.Ρ.Λ. Ι.Κ.Ε. λειτουργεί από την εταιρεία ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΛΤΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ω.Ρ.Λ. Ι.Κ.Ε. Ιατρικές Υπηρεσίες Ωτορινολαρυγγολογίας.

Αναλυτικότερα, στοιχεία εταιρικής διαφάνειας σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν.4072/2012:

ΑΦΜ: 800817792

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ: 23/3/2017

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΛΤΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ  Ι.Κ.Ε.

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΛΤΑΣ  ΙΑΤΡΕΙΟ Ω.Ρ.Λ. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 141981204000

ΕΔΡΑ: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 76 56121 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 4,000 ΕΥΡΩ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ : ΜΑΛΤΑ ΗΡΩ-ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
76 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ: ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.maltas-orl.g